โรงพยาบาลและคลินิค

 1. สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่
 2. แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
 4. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ
 5. ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบมรชเทวี พัทยา
 6. Be Well Medical Clinic หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู VIWIN, พัทยา

สถานพยาบาล

 1. แคร์รีสอร์ทเชียงใหม่
 2. ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์, ปากน้ำาปราน, ประจวบคีรีขันธ์
 3. ยูแวลแคร กรุงเทพ(UWELLCARE)
 4. คลินิกกายภาพบำบัด อีสตินี่โฮมพัทยา
 5. พัทยา เนิร์สซิ่ง โฮม
 6. ศูนย์ฟักฟื้นผู้สูงอายุพัทยา

Follow our journey