ไดอารี่ของเรา

"จากความห่วงใย สู่การนำเข้าสินค้า ที่มีคุณภาพ จากประเทศสวีเดน "

ในปีพ.ศ. 2557 คุณจิมมี่ อิลมิสัน ชาวสวีเดนได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีโอกาสได้เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุในแถบภาคอีสานของประเทศไทย และได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ผู้สูงอายุมีซึ่งก็คือปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและการเดินประกอบ กับสภาพพื้นที่ ที่ไม่เรียบเนียน การใช้วอคเกอร์ทั่วไปของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายอย่างมาก “จากความห่วงใย สู่การนำเข้าสินค้า ที่มีคุณภาพ จากประเทศสวีเดน ” ต่อมาในปี 2559 คุณจิมมี่ ได้เดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้ง พร้อมกับ รถเข็นช่วยเดิน รถเข็นเดินตาม rollator Thailand สำหรับผู้สูงอายุจากประเทศสวีเดนแบรนด์ Human Care และได้บริจาคสินค้าให้แก่ผู้สูงอายุในแถบภาคอีสานเพื่อเป็นการช่วยเหลือและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุ และยังช่วย อำนายความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างมาก ในปี 2561 คุณจิมมี่ จึงได้ก่อตั้งบริษัท บริษัท อีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์ โปรดักส์ จำกัดขึ้น เพื่อเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณณ์เพื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการคุณภาพสูงมาตรฐานสวีเดนในประเทศไทย โดยบริษัท อีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับสิทธิ์เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Human Care จากประเทศสวีเดน ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

“ความเป็นมา ROLLATOR โรลเลเตอร์”

ROLLATOR โรลเลเตอร์หรือรถเข็นหัดเดินในประเทศสวีเดน รถหัดเดิน หรือ โรลเลเตอร์ ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2521 โดยสตรีชาวสวีเดนซึ่งป่วยด้วย โรคโปลิโอ ซึ่งเธอประกอบอาชีพ พยาบาล โดยเธออาศัยและทำงาน ในสวีเดน ก่อนที่เธอจะป่วยหนัก ด้วยโรคโปลิโอและเสียชีวิตตั้งแต่ ยังสาว ดังนั้นรถเข็นช่วยเดินของสวีเดน จึงได้รับการพัฒนามาอย่าง ยาวนานตั้งแต่ปี 1978 เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดีมาก “สวีเดนเป็นประเทศที่ใช้รถเข็นช่วยเดินมากที่สุดในโลก”

บริษัท EDP-Elderly Products CO., LTD. บริจาครถเข็น ช่วนเดิน 1 คนให้ แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8 สิงหาคม 2566 บริษทั EDP-Elderly Products CO., LTD. บริจาครถเข็นช่วย เดินนาเขา้จากประเทสสวเเดนจานวน1คนั ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พญ.สุรัชดาวิชชุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับบมอบณกลุ่มงานเวชกรรม ฟื้นฟู รพ.วชิระภูเก็ต

ที่มา : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แกลลอรี่