Exchange, Return and Refund Policy

Your satisfaction is of utmost importance. EDP-Elderly Company Thisbled Products Co., Ltd. when you receive products that have been ordered from www.edp-elderly.com and EDP online channels. Replacement conditions or return If you encounter a problem after receiving the product and wish to exchange or return the product Please contact the staff Call 065-240-7895 (08.00-17.00) to […]

นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนเงิน

ความพึงพอใจของท่านเป็นสิ่งสำคัญของ บริษัทอีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์โปรดักส์ จำกัด เมื่อท่านได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.edp-elderly.com และช่องทางออนไลน์ของ EDP โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข เงื่อนไขการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากการรับสินค้าและประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.065-240-7895 (เวลา 08.00-17.00 น.) เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้ากลับมายังบริษัทฯ รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งผิดรุ่น ขนาด หรือสี เป็นต้น ต้องส่งคืนพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าหากเกินวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยน และการคืนสินค้า การเปลี่ยน และการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ […]

รถเข็นช่วยเดิน Rollator คืออะไร

ในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากมักมีอาการเจ็บเข่าซึ่งอาจเป็นผลมาจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น โดยโรคดังกล่าวนี้จะทำให้การเดินเป็นไปได้อย่างยากลำบาก และการทรงตัวที่ไม่ดี จนอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการล้มได้ ดังนั้นในผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงควรมีอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเป็นหลักยึดช่วยประคองให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้อย่างมั่นคง อุปกรณ์ช่วยเดินมีอะไรบ้าง? ราวช่วยพยุง อุปกรณ์ชิ้นนี้มีลักษณะเป็นราวเหล็กที่ยึดติดกับกำแพงหรือพื้น ทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้ผู้สูงอายุใช้ในการพยุงตัวเดินในระยะสั้น ๆ เช่น ภายในห้องน้ำ เป็นต้น  สำหรับข้อเสียจุดใหญ่ของราวช่วยพยุงก็คืออุปกร์ช่วยพยุงเดินประเภทนี้จะอยู่เฉพาะที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานนอกสถานที่ ไม้เท้า (walking stick) เป็นที่ช่วยเดินขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเดิน ไม้เท้านี้จะทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้ผู้สูงอายุสามารถพยุงตัวเองให้เดินต่อไปได้ อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินอย่างไม้เท้าสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก และง่ายต่อการพกพา แต่ตัวไม้เท้าเองก็มีข้อเสียอยู่ที่ไม่สามารถช่วยเป็นหลักยึดให้ผู้สูงอายุทิ้งน้ำหนักตัวพร้อมกันทั้งสองข้างได้ในเวลาเดียวกัน วอคเกอร์ (walker) อุปกรณ์ช่วยเดินที่มีขาช่วยพยุงทั้งหมด 4 ขาซึ่งทำให้วอคเกอร์กลายเป็นที่ช่วยเดินที่มีความมั่นคง และช่วยในการทรงตัวได้ดีกว่าไม้เท้า วอคเกอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินที่มีน้ำหนักเบาจึงง่ายต่อการเคลื่อนย้าย แต่วอคเกอร์โดยทั่วไปไม่สามารถพับย่อขนาดได้ทั้งยังมีขนาดใหญ่จึงไม่นิยมนำไปใช้ในการเดินทางหรือนำไปใช้นอกสถานที่เสียเท่าไหร่ อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน Rollator คืออะไร? จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าที่เวลาใช้อุปกรณ์ดังตัวอย่างผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องยกอุปกรณ์ขึ้นจากพื้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนที่หรือก้าวเดินซึ่งส่งผลให้การเดินไม่เรียบลื่นหรือการเคลื่อนที่สะดุด ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดิน Rollator เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน Rollator จะมีลักษณะคล้ายวอคเกอร์ที่มีล้อ 4 ล้อ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้โดยไม่จะเป็นต้องยกตัวอุปกรณ์ขึ้นโดยจะส่งผลให้ลดการเกร็งที่แขนเพื่อยกอุปกรณ์  การเดินคล่องตัว และมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน Rollator มีข้อดีอย่างไร?   […]