รถเข็นช่วยเดิน Rollator คืออะไร

ในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากมักมีอาการเจ็บเข่าซึ่งอาจเป็นผลมาจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น โดยโรคดังกล่าวนี้จะทำให้การเดินเป็นไปได้อย่างยากลำบาก และการทรงตัวที่ไม่ดี จนอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการล้มได้ ดังนั้นในผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงควรมีอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเป็นหลักยึดช่วยประคองให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้อย่างมั่นคง

อุปกรณ์ช่วยเดินมีอะไรบ้าง?

ราวช่วยพยุง

อุปกรณ์ชิ้นนี้มีลักษณะเป็นราวเหล็กที่ยึดติดกับกำแพงหรือพื้น ทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้ผู้สูงอายุใช้ในการพยุงตัวเดินในระยะสั้น ๆ เช่น ภายในห้องน้ำ เป็นต้น  สำหรับข้อเสียจุดใหญ่ของราวช่วยพยุงก็คืออุปกร์ช่วยพยุงเดินประเภทนี้จะอยู่เฉพาะที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานนอกสถานที่

ไม้เท้า (walking stick)

เป็นที่ช่วยเดินขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเดิน ไม้เท้านี้จะทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้ผู้สูงอายุสามารถพยุงตัวเองให้เดินต่อไปได้ อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินอย่างไม้เท้าสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก และง่ายต่อการพกพา แต่ตัวไม้เท้าเองก็มีข้อเสียอยู่ที่ไม่สามารถช่วยเป็นหลักยึดให้ผู้สูงอายุทิ้งน้ำหนักตัวพร้อมกันทั้งสองข้างได้ในเวลาเดียวกัน

วอคเกอร์ (walker)

อุปกรณ์ช่วยเดินที่มีขาช่วยพยุงทั้งหมด 4 ขาซึ่งทำให้วอคเกอร์กลายเป็นที่ช่วยเดินที่มีความมั่นคง และช่วยในการทรงตัวได้ดีกว่าไม้เท้า วอคเกอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินที่มีน้ำหนักเบาจึงง่ายต่อการเคลื่อนย้าย แต่วอคเกอร์โดยทั่วไปไม่สามารถพับย่อขนาดได้ทั้งยังมีขนาดใหญ่จึงไม่นิยมนำไปใช้ในการเดินทางหรือนำไปใช้นอกสถานที่เสียเท่าไหร่

อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน Rollator คืออะไร?

จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าที่เวลาใช้อุปกรณ์ดังตัวอย่างผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องยกอุปกรณ์ขึ้นจากพื้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนที่หรือก้าวเดินซึ่งส่งผลให้การเดินไม่เรียบลื่นหรือการเคลื่อนที่สะดุด ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดิน Rollator เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน Rollator จะมีลักษณะคล้ายวอคเกอร์ที่มีล้อ 4 ล้อ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้โดยไม่จะเป็นต้องยกตัวอุปกรณ์ขึ้นโดยจะส่งผลให้ลดการเกร็งที่แขนเพื่อยกอุปกรณ์  การเดินคล่องตัว และมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม

 

อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน Rollator มีข้อดีอย่างไร?

 •  

   • อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน Rollator มีระบบเบรกมือ ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง
   • ที่นั่งของอุปกรณ์ช่วยเดิน ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถนั่งพักระหว่างการเดินได้
   • เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีล้อจึงทำให้การเดินคล่องตัว และสะดวกในการเดินมากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ
   • รถเข็นช่วยเดินมีน้ำหนักเบา และพับเก็บได้จึงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปใช้งานนอกสถานที่
   • ลดโอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดล้ม เนื่องจากการเดินที่ไม่ต่อเนื่อง

  สรุปรถเข็นช่วยเดิน Rollator สามารถช่วยผู้สูงอายุได้ในแง่ใด?
  ในการดูแลผู้สูงอายุนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง การใช้ชีวิตประจำวันเองก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการดูแลผู้สูงอายุเช่นกัน ดังนั้นแล้วการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินจึงช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย


  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของ Rollator ได้ที่
  : https://www.edp-elderly.com/product

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *